Turnaus

Tenpain vuositurnaus 2019 14.-15.12.2019

Tenpain vuoden 2019 vuositurnaus. Turnaus koostuu kahdeksasta 90 minuutin han-chanista ja jokaisen välissä on vähintään 15 minuutin tauko. Turnaus pidetään Tampereen Teknillisellä Yliopistolla Sähkötalon luokassa SE-203. Turnauspaikan sisäänkäynti on merkattu tähän karttaan.

Ilmoittautuneiden lista täällä.

Hervannassa majoittumiseen on Hotelli Hermica, noin kilometrin päässä turnauspaikalta. Muita, halvempia majoitusvaihtoehtoja on saatavilla Tampereen alueella, keskustasta turnauspaikalle on hyvät yhteydet.
Turnauksessa käytetään EMA:n riichi-sääntöjä, jotka ovat tulleet voimaan 1.4.2016. Tutustu sääntöihin täältä.

Turnauksen tulokset lisätään sekä Suomen ranking tilastoihin (MFRS) että EMA:n ranking tilastoihin (MERS).

Turnauksen sisäänpääsymaksu on 5€. Sisäänpääsymaksun voi maksaa käteisellä turnauspaikalla, tai etukäteen Tenpain pankkitilille.

Tenpailla on uusi pankkitili:

Mahjong-seura Tenpai Ry
FI68 4726 0010 1502 87 POP-Pankki

Maksuun tulee liittää viesti ”Tenpain vuositurnaus 2019 pääsymaksu” ja ilmoittautuneen nimi.
Esim. Tenpain vuositurnaus 2019 pääsymaksu Masa Mahjongpelaaja

Pankkimaksut viimeistään ke 11.12.2019. Mikäli maksun hoitaa tämän jälkeen, on tuomarille esitettävä paikan päällä kuitti maksusta!

Turnauksen osallistumismaksun yhteydessä voi myös maksaa Tenpain jäsenmaksun (10€) ja se on voimassa vuoden 2019 loppuun. Yhteensä vuoden 2019 jäsenmaksu ja turnausmaksu 15€. On myös mahdollista maksaa vuoden 2020 Tenpain jäsenmaksu. Mikäli maksat jäsenmaksun, ilmoitathan minkä vuoden jäsenmaksun olet maksamassa.

Jäseneksi voi liittyä asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Turnaukseen ilmoittautuminen on sitova ja rahoja ei palauteta ellei turnausta peruta!

Lisäämme ilmoittautuneet etusivuille ja päivitämme listaa mahdollisimman usein, jotta kaikki tietävät, että ilmoittautuminen on hyväksytty. Turnaukseen mahtuu maksimissaan 36 henkeä. Jos joku ilmestyy paikalle ilmoittautumatta ja on valmis maksamaan pääsymaksun käteisellä, hän joutuu varapelaajaksi eli jos pelaajien määrä silloin ei ole jaollinen neljällä, hän ei pääse pelaamaan. Pyrimme tarjoamaan varapelaajia siten, ettei kukaan jäisi turnauksen ulkopuolelle.

Huom! Ilmoittautuminen tulee suorittaa viimeistään joulukuun 7. päivä. Tämän jälkeen ilmoittautuneita ei välttämättä lisätä pelaajalistaan, vaan varapelaajalistaan, riippuen ilmoittautuneiden määrästä. Tällä pyritään varmistamaan neljällä jaollinen pelaajamäärä. Ilmoittautuminen on siis vielä auki 7.12. jälkeen, mutta pelaajalista saatetaan lukita tässä vaiheessa.

Kysymyksiä ja/tai palautetta turnauksesta voi lähettää osoitteeseen tenpai.tampere@gmail.com .

Jos estyt saapumasta tai jotain muuta akuuttia ilmoitettavaa tulee, niin voi ottaa yhteyttä käyttäen tätä puhelinnumeroa: 050 350 4998

Tervetuloa turnaukseen!

Aikataulu:

Lauantai 14. 12.

11.00 – 11.50 Ilmoittautuminen
12.00 – 13.30 1. Han-chan.
13.45 – 15.15 2. Han-chan.
15.15 – 16.45 Tauko.
16.45 – 18.15 3. Han-chan.
18.30 – 20.00 4. Han-chan.

Sunnuntai 15.12.

9.20 – 9.50 Ilmoittautuminen
10.00 – 11.30 1. Han-chan.
11.45 – 13.15 2. Han-chan.
13.15 – 14.45 Tauko.
14.45 – 16.15 3. Han-chan.
16.30 – 18.00 4. Han-chan.

18.00 Tulokset ja palkintojenjako

 

————————————————————————————————————————————————-

In English:

Tenpai Championship tournament 2019 14th-15th of December 2019

The Tenpai 2019 championship tournament is held in Tampere. The tournament consists of 8 90 minute han-chans and between each one is at least a 15 minute break. The tournament is held at the Tampere University of Technology, in classroom SE-203 of Sähkötalo (”Electric house”). The entrance is marked on this map.

List of attendees can be found here.

For housing in Hervanta, there is Hotel Hermica, which is located about 1 kilometer from the tournament site. There are other, cheaper options in the Tampere area, with easy public transport from central Tampere to Hervanta.

The tournament will use the newest EMA riichi-rules, that were released on the 1st of April 2016. You can review the rules here.

The tournament results and scores are added to the Finnish ranking (MFRS) as well as the EMA ranking system (MERS).

The admission price for the tournament is 5€. One can pay it in cash at the tournament site, or in advance to the Tenpai bank account.

Tenpai has a new bank account:

Receiver: Mahjong-seura Tenpai Ry
FI68 4726 0010 1502 87 POP-Pankki

To the bank payment you must add in the following message ”Tenpai championship tournament 2019 admission” and the name of the competitor.
Example: Tenpai championship tournament 2019 admission John Themahjongplayer

Bank payments must be paid on the 11th of Dectember at the latest. If you make the payment after this date, you must present a receipt to the judge. The payment can also be made in cash at the tournament site.

You can also pay the Tenpai yearly membership (10€) at the same time when you pay for the tournament and it is valid until the end of the year 2019. Total price for the membership in 2019 and tournament is 15€. It is also possible to pay the yearly membership for the year 2020. If you are paying for membership, please specify which year you are paying for.

You can join as a member no matter where you live.

When you sign up for the competition, you _are_ participating. The money is not returned unless the tournament is cancelled.

We will update the tournament competitors list as frequently as we can, so that everyone will know that the sign up for them was a success. The tournament will be able to hold a maximum of 36 people. If someone who appears on site unannounced and is ready to pay for the admission in cash, they will be counted as a substitute player; so if the number of players is already dividable by four, they will not be able to play. We will strive to offer substitute players so, that no one would be left outside the tournament.

Notice! Please sign up by 7th of Dectember. Those who sign up after this date may be added to the substitute players list, rather than the actual player list, depending on the number of players. This is to ensure a number of players divisible by four. So while one can sign up after the 7th, the player list might already be locked.

Questions and/or feedback can be sent to tenpai.tampere@gmail.com .

If you are suddenly unable to attend or some other acute situation comes up, you can contact the organizer using this phone number: +358 50 350 4998

Welcome to the tournament!

Timetable:

Lauantai 14. 12.

11.00 – 11.50 Sign up
12.00 – 13.30 1. Han-chan.
13.45 – 15.15 2. Han-chan.
15.15 – 16.45 Tauko.
16.45 – 18.15 3. Han-chan.
18.30 – 20.00 4. Han-chan.

Sunday 15.12.

9.20 – 9.50 Sign up
10.00 – 11.30 1. Han-chan.
11.45 – 13.15 2. Han-chan.
13.15 – 14.45 Tauko.
14.45 – 16.15 3. Han-chan.
16.30 – 18.00 4. Han-chan.

18.00 Results and the award ceremony