Turnaus

Tenpain kevätturnaus 18.-19.5.2019

Vuoden 2019 kevätturnaus Tampereella. Turnaus koostuu kahdeksasta 90 minuutin han-chanista jaettuna kahdelle päivälle, ja jokaisen välissä on vähintään 15 minuutin tauko. Turnaus pidetään Tampereen Teknillisellä Yliopistolla, totuttuun tapaan Sähkötalon luokassa SE203. Turnauspaikan sisäänkäynti on merkattu tähän karttaan.

Hervannassa majoittumiseen on Hotelli Hermica, noin kilometrin päässä turnauspaikalta. Muita, halvempia majoitusvaihtoehtoja on saatavilla Tampereen alueella, keskustasta turnauspaikalle on hyvät yhteydet.
Turnauksessa käytetään EMA:n riichi-sääntöjä, jotka ovat tulleet voimaan 1.4.2016. Tutustu sääntöihin täältä.

Turnauksen pisteet lisätään Suomen ranking tilastoihin (FMRS).

Turnauksen sisäänpääsymaksu on 8€, Tenpain tai Roolipelikerho Excaliburin jäsenille 5€. Sisäänpääsymaksun voi maksaa käteisellä turnauspaikalla, tai etukäteen Tenpain pankkitilille.

Mahjong-seura Tenpai Ry
FI2339390059041673 S-Pankki

Maksuun tulee liittää viesti ”Tenpain kevätturnaus 2019 pääsymaksu” ja ilmoittautuneen nimi.
Esim. Tenpain kevätturnaus 2019 pääsymaksu Masa Mahjongpelaaja

Pankkimaksut viimeistään ke 15.5.2019. Mikäli maksun hoitaa tämän jälkeen, on tuomarille esitettävä paikan päällä kuitti maksusta!

Turnauksen osallistumismaksun yhteydessä voi myös maksaa Tenpain jäsenmaksun (10€) ja se on voimassa vuoden 2019 loppuun. Yhteensä jäsenmaksu ja turnausmaksu 15€.

Jäseneksi voi liittyä asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Turnaukseen ilmoittautuminen on sitova ja rahoja ei palauteta ellei turnausta peruta!

Lisäämme ilmoittautuneet etusivuille ja päivitämme listaa mahdollisimman usein, jotta kaikki tietävät, että ilmoittautuminen on hyväksytty. Turnaukseen mahtuu maksimissaan 36 henkeä. Jos joku ilmestyy paikalle ilmoittautumatta ja on valmis maksamaan pääsymaksun käteisellä, hän joutuu varapelaajaksi eli jos pelaajien määrä silloin ei ole jaollinen neljällä, hän ei pääse pelaamaan. Pyrimme tarjoamaan varapelaajia siten, ettei kukaan jäisi turnauksen ulkopuolelle.

Huom! Ilmoittautuminen tulee suorittaa viimeistään toukokuun 11. päivä. Tämän jälkeen ilmoittautuneita ei välttämättä lisätä pelaajalistaan, vaan varapelaajalistaan, riippuen ilmoittautuneiden määrästä. Tällä pyritään varmistamaan neljällä jaollinen pelaajamäärä. Ilmoittautuminen on siis vielä auki 11.5. jälkeen, mutta pelaajalista saatetaan lukita tässä vaiheessa.

Kysymyksiä ja/tai palautetta turnauksesta voi lähettää osoitteeseen tenpai.tampere@gmail.com .

Jos estyt saapumasta tai jotain muuta akuuttia ilmoitettavaa tulee, niin voi ottaa yhteyttä käyttäen tätä puhelinnumeroa: 050 350 4998

Tervetuloa turnaukseen!

Aikataulu:

Lauantai 18. 5.

11.00 – 11.50 Ilmoittautuminen
12.00 – 13.30 1. Han-chan.
13.45 – 15.15 2. Han-chan.
15.15 – 16.45 Tauko.
16.45 – 18.15 3. Han-chan.
18.30 – 20.00 4. Han-chan.

Sunnuntai 19.5.

9.20 – 9.50 Ilmoittautuminen
10.00 – 11.30 1. Han-chan.
11.45 – 13.15 2. Han-chan.
13.15 – 14.45 Tauko.
14.45 – 16.15 3. Han-chan.
16.30 – 18.00 4. Han-chan.
18.00 Tulokset ja palkintojen jako.

 

————————————————————————————————————————————————-

In English:

Tenpai Spring tournament 2019 18th-19th of May 2019

The 2018 Spring tournament is held in Tampere. The tournament consists of 8 90 minute han-chans spread over two days and between each one is at least a 15 minute break. The tournament is held at the Tampere University of Technology, in the Sähkötalo-building’s classroom SE203.

The entrance is marked on this map.

For housing in Hervanta, there is Hotel Hermica, which is located about 1 kilometer from the tournament site. There are other, cheaper options in the Tampere area, with easy public transport from central Tampere to Hervanta.

 

The tournament will use the newest EMA riichi-rules, that were released on the 1st of April 2016. You can review the rules here.

The tournament results and scores are added to the Finnish ranking (FMRS).

The admission price for the tournament is 8€, for members of Tenpai or Roolipelikerho Excalibur 5€. One can pay it in cash at the tournament site, or in advance to the Tenpai bank account.

Receiver: Mahjong-seura Tenpai Ry
FI2339390059041673 S-Pankki

To the bank payment you must add in the following message ”Tenpai Spring tournament 2019 admission” and the name of the competitor.
Example: Tenpai Spring tournament 2019 admission John Themahjongplayer

Bank payments must be paid on the 15th of May at the latest. If you make the payment after this date, you must present a receipt to the judge. The payment can also be made in cash at the tournament site.

You can also pay the Tenpai yearly membership (10€) at the same time when you pay for the tournament and it is valid until the end of the year 2019. Total price for the membership and tournament is 15€.

You can join as a member no matter where you live.

When you sign up for the competition, you _are_ participating. The money is not returned unless the tournament is cancelled.

We will update the tournament competitors list as frequently as we can, so that everyone will know that the sign up for them was a success. The tournament will be able to hold a maximum of 36 people. If someone who appears on site unannounced and is ready to pay for the admission in cash, they will be counted as a substitute player; so if the number of players is already dividable by four, they will not be able to play. We will strive to offer substitute players so, that no one would be left outside the tournament.

Notice! Please sign up by 11th of May. Those who sign up after this date may be added to the substitute players list, rather than the actual player list, depending on the number of players. This is to ensure a number of players divisible by four. So while one can sign up after the 11th, the player list might already be locked.

Questions and/or feedback can be sent to tenpai.tampere@gmail.com .

If you are suddenly unable to attend or some other acute situation comes up, you can contact the organizer using this phone number: +358 50 350 4998

Welcome to the tournament!

Timetable:

Saturday 18. 5.

11.00 – 11.50 Sign up
12.00 – 13.30 1. Han-chan.
13.45 – 15.15 2. Han-chan.
15.15 – 16.45 Break.
16.45 – 18.15 3. Han-chan.
18.30 – 20.00 4. Han-chan.

Sunday 19. 5.

9.20 – 9.50 Sign up
10.00 – 11.30 1. Han-chan.
11.45 – 13.15 2. Han-chan.
13.15 – 14.45 Break.
14.45 – 16.15 3. Han-chan.
16.30 – 18.00 4. Han-chan.
18.00 Results and the award ceremony.